Pozemní stavby

– v rámci své působnosti společnost MTc-stav, s.r.o. provádí novostavby i opravy rodinných, bytových a polyfunkčních domů, opravy fasád (včetně historických) a úpravu venkovních ploch
 
 
 
 
 


Průmyslové stavby 

– společnost MTc-stav, s.r.o. se také zabývá prováděním průmyslových objektů, jejich vystrojení technologií a uvedením do provozu

 
 
 
 
 

Technická zařízení staveb

– jednou z hlavních činností naší společnosti je provádění kompletních oprav instalací v rodinných, bytových a panelových domech spočívajících především ve výměně vodovodního, plynovodního, kanalizačního a vzduchotechnického potrubí, elektroinstalačního vedení, a s tím spojených montážních prací
 
 
 
 
 


Občanská vybavennost 

– již několik let se pohybujeme na trhu budování občanské vybavenosti jako je úprava veřejných prostorů, budování dětských hřišť a sportovišť, osazení městského mobiliáře aj.

 
 
 
 
 


Projekční a inženýrská činnost 

– pro zajištění plynulého provádění staveb zajišťujeme kompletní technickou a výkresovou dokumentaci, komunikaci s úřady a vyřízení potřebných povolení